Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod

Actueel en breed onderwijsaanbod

De Oliebron biedt een passend aanbod aan alle kinderen. Naast de reguliere vakken leren de kinderen samenwerken, gedrag, sociale vaardigheden en zelfstandigheid op een manier die past bij hun leeftijd. We werken met methodes en houden vanzelfsprekend rekening met de actualiteit. In ons schoolplan gaan we dieper in op de inhoudelijke kant van het basisonderwijs.

Gepersonaliseerd onderwijs

We hebben niet alleen extra groepen voor kinderen die even wat extra uitleg nodig hebben,  maar ook een plusklas voor die kinderen die juist extra uitdaging behoeven.

iPads in alle klassen

Gepersonaliseerd onderwijs bereiken we ook door de grootschalige inzet van iPads in alle klassen. Hiermee kunnen ze hun talenten en vaardigheden voor hun toekomst optimaal te ontwikkelen. We zien dat de kinderen gemotiveerd zijn, doordat ze leren op hun eigen manier en zelf hun werktempo bepalen. Door digitaal te werken kunnen de leerkrachten de leerlingen nog beter volgen en hulp bieden.

Samen spelen en leren in de kleutergroepen

In de kleutergroepen richten we ons vooral op het samen spelen en leren. We maken kinderen spelenderwijs gevoelig voor letters, woorden en getalbegrip. Samen verhalen lezen, praten over letters en woorden, bevordert de taalgevoeligheid en vergroot de woordenschat.

Vanaf groep 3 werken aan de basisvaardigheden

In de groepen 3 en 4 staat het leren van de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven centraal. Als de basis in groep 3 en 4 goed wordt gelegd, hebben de kinderen daar veel baat bij in de andere leerjaren.

Actief meedoen met sport en buitenschoolse activiteiten

We doen mee met een aantal buiten school georganiseerde sportactiviteiten, zoals voetbal, handbal en volleybal. Daarnaast worden er sportactiviteiten georganiseerd door de Brede Schoolorganisatie.

Kunst en cultuur, goed voor de algemene ontwikkeling

Kunst en cultuur is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Daarom kiezen we ieder schooljaar voor alle groepen een voorstelling of project. Wij maken daarbij gebruik van het aanbod van onze gemeente en streven ernaar dat kinderen met alle disciplines van kunst in aanraking komen. Bekijk hier ons cultuurbeleidsplan.