Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof aanvragen

Alle kinderen vanaf 5 jaar vallen in Nederland onder de leerplichtwet. Enkel in uitzonderlijke gevallen mag de directeur van de school verlof verlenen. Deze gebeurtenissen staan nauwkeurig beschreven op de website van de onderwijsinspectie.

Als u extra verlof wilt aanvragen dan kunt u dit doen bij onze schoolleider, Bert Scheper. Via hem ontvangt u het formulier ‘Aanvraag verlof buiten de schoolvakanties’. U kunt het aanvraagformulier ook hier downloaden en daarna ingevuld bij haar inleveren.

Absentie


Als een kind door ziekte of andere redenen niet op school kan komen, dan horen we dat graag van de ouders. Dit kan telefonisch, per e-mail of via de Oliebron Parro-app. Mocht er geen bericht zijn, dan nemen we contact op met het gezin, om na te gaan waar het kind is.