Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 1b/2b

 

Wij zijn groep 1b/2b en er zitten 21  kinderen in onze groep.

Er komen gedurende het jaar steeds meer kinderen bij.
Er zijn 2  juffen. Juf Gre  is er op maandag, dinsdag.  Juf Irene is er op woensdag,  donderdag en vrijdag.  Woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn de kleuters vrij.
Wat doen wij de hele week: 
Godsdienstige vorming( Kind op Maandag), kringgesprekken, voorlezen, taal-en rekenactiviteiten, spel en beweging, muziek, drama, engels(Groove me), knutselen, voorbereidend schrijven(Pennenstreken), sociale vorming(Kwink)
We leren samen te spelen en rekening te houden met elkaar zodat iedereen zich veilig voelt op school.
We leren zelfstandig te werken en onze weektaakjes te plannen. Regelmatig komt juf Elise, de onderwijsassistente, in de klas. Zij komt ons helpen met het begeleiden van een klein groepje kinderen of neemt even de groep over zodat de juf met een paar kinderen een spel kan doen. 
We werken meestal met thema's. Bijvoorbeeld over de seizoenen,  de Kinderboekenweek, over prentenboeken, thema's van kleuteruniversiteit, nav de vieringen rond kerst, Pasen, voorleesprojecten, natuurprojecten met de hele school.
Af en toe zijn er inloopuurtjes. De kinderen mogen dan samen met hun ouders in de klas laten zien waar ze mee bezig zijn en wat ze hebben gemaakt.
We hebben er veel zin in en maken er weer een gezellig jaar van.