Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Communicatie met ouders

Een goede relatie tussen ouders en school is belangrijk voor kinderen. Om ouderbetrokkenheid te bevorderen organiseren we verschillende ontmoetingsactiviteiten, gespreksmomenten en we gebruiken verschillende communicatiemiddelen.

Wilt u meedenken of meehelpen kijk dan eens op de tabbladen MR/GMR en Ouderhulp.

Ontmoetingsactiviteiten

De informatieavond: aan het begin van het schooljaar. U ontvangt dan informatie over de activiteiten en de werkwijze in de groep van uw kind(eren).

De inloopavonden: 1 – 2 keer per schooljaar. Kinderen laten hun schoolwerk zien.

Klassenshow: een keer per jaar presenteren de groepen zich aan de andere groepen, ouders en grootouders.

 

Oudergesprekken

Groep 1 t/m 7

Maand

Doel

Voor wie

September

Omgekeerde 10-minutengesprekken: ouders informeren leerkracht over hun kind.

Keuze: ouders kunnen zich opgeven en leerkrachten kunnen ouders uitnodigen.

Februari

Bespreken vorderingen

Alle ouders worden uitgenodigd.

Juni

Bespreken vorderingen

Alle ouders worden uitgenodigd.

 

Groep 8

Maand

Doel

Voor wie

September

Doelen komende periode en voorlopig advies VO.

Allen: ouder en kind

Februari

Advies

Allen: ouder en kind

 

April/mei

Aanpassen advies ja/nee i.v.m. hoger advies Eindtoets

Betreffende ouders met kind.

 

Naast deze formele gespreksmomenten is het ook altijd mogelijk om een afspraak te maken.

 

Communicatiemiddelen

Nieuwsbrief: wekelijks ontvangen alle ouders/verzorgers een nieuwsbrief via de mail.
Parro-app: via de Parro-app ontvangt u groepsinformatie van de leerkracht. 

Parnassys: ouders/verzorgers hebben een inlogcode voor Parnassys om de resultaten van hun kinderen te volgen.

Website: op de website staat op toegankelijke wijze de belangrijkste informatie voor ouders.