Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Communicatie met ouders

 

Nieuwsbrief

Maandelijks eerste vrijdag van de maand, tenzij de eerste vrijdag in de vakantie valt.

Leerkrachten zetten voor de desbetreffende vrijdag schoolnieuws in de map input nieuwsbrief.  De directie maakt en verstuurt de brief via Parro aan ouders en via Parnassys aan relaties.

Informatie van de kerk, muzieklessen, sport en activiteiten in het dorp versturen we tegelijk met de nieuwsbrief als bijlage.

Doel: Ouders informeren over schoolzaken

 

Parro

Parro is het communicatiemiddel tussen school en ouders. Ouders kunnen via Parro ziekmeldingen doorgevenn en een gesprek starten met de leerkrachten. In de agenda van Parro staan voor alle ouders de school gebonden activiteiten. De directie zorgt ervoor dat deze agenda up to date is. De leerkrachten voegen de groepsactiviteiten toe aan de agenda voor ouders. Ook toetsen worden genoteerd in de Parro-agenda. Leerkrachten sturen regelmatig foto’s en filmpjes van de activiteiten in de groep.

Doel:  Korte lijnen tussen school en ouders

 

Website

De ICT-er beheert de website.

De directeur is verantwoordelijk voor actuele teksten.

De leerkrachten plaatsen aan het begin van het schooljaar groepsinformatie voor het gehele schooljaar. Bij  tussentijdse veranderingen passen zij de informatie aan.

Doel: ouders, potentiële nieuwkomers en stakeholders informeren over het onderwijs en de gang van zaken op De Oliebron.

 

 

10-  minutengesprekken

Groep 1 t/m 7

Maand

Doel

Voor wie

September

Omgekeerde 10- minutengesprekken: ouders informeren leerkracht over hun

kind*

Keuze**

Februari

Regulier: vordering leerlingen

Allen

Juni

Regulier: vordering leerlingen

Allen

 

*De volgende vragen kunnen aan de orde komen:

·         Gaat uw kind met plezier naar school?

·         Wat zijn de sterke kanten van uw kind?

·         Waar blinkt hij/zij in uit?

·         Verwacht u dat uw kind tegen problemen aan gaat lopen?

·         Verwacht u dat uw kind specifieke begeleiding nodig heeft? En zo ja, waarbij?
·         Wat vindt u belangrijk dat de leerkracht moet weten over uw kind en uw gezinssituatie, dat            van belang kan zijn op de ontwikkeling van uw kind?

 

**Keuze = ouders kunnen zich opgeven en leerkrachten kunnen ouders uitnodigen

 

De ouders kunnen zich via Parro inschrijven voor de 10-minutengesprekken. Leerkrachten zetten een verslag van het 10-minuten gesprek in Parnassys, dit kunnen ouders ook lezen.


 

Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs

Maand

Doel

Voor wie

 

 

 

Juni groep 7

Voorlopig advies VO

Ouders groep 7

Februari groep 8

Definitief advies

Allen: ouder en kind

April/mei

Aanpassen advies ja/nee i.v.m.

hoger advies Eindtoets

Betreffende ouders met kinderen

 

 

Infoavond

Aan het begin van het schooljaar versturen we per groep een informatiefilm voor ouders. Dit gebeurt met een link via Parro. Daarnaast verstrekken de leerkrachten een informatiebrief aan de ouders over de gang van zaken in de groep.

Doel: Ouders informeren over de gang van zaken in de groep van hun kind.

 

Inloopavond

Twee keer per jaar nodigen we ouders en kinderen uit voor een inloopavond.

Doel: Contact met school versterken. De communicatie tussen ouders en kin versterken m.b.t. de inhoud van het onderwijs.

 

Parnassys (ouderportaal)

Ouders hebben een inlogcode. Ze kunnen resultaten van toetsen, rapporten en informatie over gesprekken inzien. Leerkrachten zijn proactief in de communicatie met ouders. Zien zij verandering, bijvoorbeeld in resultaten of gedrag, dan nemen zij contact op met ouders en wachten niet af of de ouder contact opneemt.

Doel: ouders goed informeren over hun kind.

 

Groepsapp klassenouder

Aan het begin van het schooljaar vragen we in de nieuwsbrief voor iedere groep een klassenouder. Aanmelding bij de leerkracht. Klassenouders ondersteunen de leerkrachten bij activiteiten door hulpouders te organiseren. Bijvoorbeeld bij excursies, creatieve activiteiten en voorstellingen. De klassenouders communiceren met de andere ouders via een groepsapp. De klassenouder maakt de app aan. De leerkracht staat niet in de app. De groepsapp wordt alleen gebruikt om hulpouders te vragen.

Doel: Betrokkenheid van ouders stimuleren bij de activiteiten van de groep. Leerkrachten ontlasten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2