Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten van ons onderwijs

Evaluatie resultaten

 

Het leerlingvolgsysteem

 

In januari en juni toetsen we alle kinderen met methodeonafhankelijke toetsen van Boom, het leerlingvolgsysteem. Door deze toetsen krijgen we een goed beeld van de cognitieve ontwikkeling van leerlingen over 8 jaar. Ook zien we hoe de kinderen presteren ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Gezien het opleidingsniveau van de ouders en de uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs, kan onze school boven het landelijk gemiddelde presteren. Dat doen we over het algemeen dan ook.
 

De eindtoets Route 8

 

In groep 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets van Route 8. Voordat de leerlingen de toets maken, krijgen ze een advies voor het niveau van uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs. Dit advies geven we op basis van het leerlingvolgsysteem en op kindkenmerken. Kindkenmerken gaan onder andere over inzet, motivatie en concentratie. Als leerlingen op basis van de eindtoets een hoger advies krijgen dan het advies door de school gegeven, heroverwegen we het advies.

Informatie over de resultaten, de adviezen en de doorstroom vindt u hier.

 

 

 

 

Evaluatie schoolontwikkeling  2019-2020

 

In het schooljaarplan van het schooljaar 2019-2020 stonden de volgende speerpunten genoemd:

 

·         Digitaliseren van methodes

·         1-zorgroute

·         Leerlijn meerbegaafde kinderen

 

Naar aanleiding van een kwaliteitsonderzoek dit schooljaar werkten we met een plan van aanpak. Dit plan van aanpak had betrekking op de volgende onderdelen:

 

·         Didactisch handelen: instructie en afstemming

·         Resultaten

·         Kwaliteitszorg

·         Andere schooltijden

 

Informatie over de evaluatie vindt u hier.