Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten

Onze aanpak zorgt ervoor dat kinderen zich prettig voelen en lekker met leren bezig kunnen zijn. Naast de ontwikkeling op cognitief vlak vinden we het ook van belang dat kinderen zich breder ontwikkelen. Zo geven we ook veel aandacht aan cultuur en sport en spel.

Contact met ouders over resultaten

We nodigen ouders regelmatig uit om het werk van hun kinderen te bekijken. Dit zijn de inloopuurtjes die we twee keer per jaar organiseren. Kinderen mogen hun (school)werk dan laten zien. Aan het begin van het schooljaar nodigen we ouders uit voor een informatie-uur in de groep van hun kind. Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor zowel het kind als de school.

Oudergesprekken

Drie keer per jaar zijn er individuele tien-minutengesprekken. Deze gaan over de resultaten op de toetsen en het welbevinden van het kind. Ouders kunnen dan ook aangeven hoe zij vinden dat het met hun kind gaat. Wanneer ouders behoefte hebben aan een gesprek, kunnen zij altijd een afspraak maken met de leerkracht van hun kind.