Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

Missie

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Onze kernwaarden zijn competentie, autonomie en relatie. Wij zijn een Christelijke basisschool waarin we streven naar een inspirerende en veilige omgeving voor alle leerlingen. Op onze basisschool ontwikkelen leerlingen kennis, vaardigheden en houding om ze voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. 

Visie

De Oliebron wil een moderne, laagdrempelige school zijn met een positieve uitstraling, waar leren en plezier samen gaan. Om dit waar te maken werkt het team elke dag vanuit een aantal uitgangspunten:

• Elk kind wordt gezien en we laten kinderen in hun waarde. 

• Er wordt gedifferentieerd gewerkt en we bieden een uitdagende leeromgeving.

• Het pedagogisch klimaat is erop gericht dat kinderen zich veilig voelen

• Leerlingen worden begeleid door een enthousiaste leerkracht

• Het team is betrokken en positief en gericht op voortdurende ontwikkeling

• Het team zit op één lijn, waarbij respect en eigenheid belangrijk zijn.

 

Aangenaam schoolklimaat

Het team werkt vanuit een schoolklimaatovereenkomst, waarin afspraken zijn vastgelegd over de gang van zaken en functioneren van het team. Onze leerlingen kunnen rekenen op leerkrachten die consequent zijn en doen wat ze zeggen. Dit geeft hen vertrouwen en veiligheid. De communicatie is open en eerlijk, waarbij respect de basis is. We praten met de ander, niet over de ander.

 

De leerkrachten zijn professioneel in hun handelen. Ze gaan uit van wat goed is voor de kinderen, de organisatie en zichzelf. De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie en is verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in de klas en de school. Leerkrachten zijn enthousiast, positief en hebben plezier in hun werk. Teamleden staan open voor en zijn geïnteresseerd in de ander. Deze betrokkenheid is zichtbaar in het luisteren naar en de waardering voor de ander. Leerkrachten reflecteren op hun eigen functioneren en geven elkaar feedback. Zo leren ze van en met elkaar en dragen ze samen de verantwoordelijkheid voor het schoolklimaat.

 

Een bron van inspiratie, daar kun je niet omheen!

De betekenis van de naam van onze school, De Oliebron, is tweeledig:
 

‘Bron’

is een verwijzing naar de Bijbel die ons normen en waarden aanreikt voor ons denken en handelen en onze plek in de maatschappij.
 

‘Olie’

verwijst naar de grote rol die het speelt en heeft gespeeld heeft in de ontwikkeling van het dorp Schoonebeek. Olie is een brandstof, waarmee je een motor kunt laten draaien. Je komt ermee vooruit. De kennis die de kinderen opdoen op school vormt voor hen de brandstof om vooruit te komen in de samenleving. De oliebron is de bron waaruit onze leerlingen hun kennis halen.