Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

De Oliebron

Wij zijn een moderne, laagdrempelige school met een positieve uitstraling, waar leren en plezier samen gaan:

  • Elk kind wordt gezien en we laten kinderen in hun waarde.
  • Er wordt gedifferentieerd gewerkt en we bieden een uitdagende leeromgeving.
  • Het pedagogisch klimaat is erop gericht dat kinderen zich veilig voelen.
  • Leerlingen worden begeleid door een enthousiaste leerkracht.
  • Het team is betrokken en positief en gericht op voortdurende ontwikkeling.
  • Het team zit op één lijn, waarbij respect en eigenheid belangrijk zijn.
  • We zijn een christelijke basisschool. We baseren onze keuzes op normen en waarden uit de Bijbel. We gaan respectvol met elkaar om en werken aan saamhorigheid.

Een bron van inspiratie, daar kun je niet omheen!

De betekenis van de naam van onze school, De Oliebron, is tweeledig:

‘Bron’

is een verwijzing naar de Bijbel die ons normen en waarden aanreikt voor ons denken en handelen en onze plek in de maatschappij.

‘Olie’

verwijst naar de grote rol die het speelt en heeft gespeeld heeft in de ontwikkeling van het dorp Schoonebeek. Olie is een brandstof, waarmee je een motor kunt laten draaien. Je komt ermee vooruit. De kennis die de kinderen opdoen op school vormt voor hen de brandstof om vooruit te komen in de samenleving. De oliebron is de bron waaruit onze leerlingen hun kennis halen.