Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 1a/2a

Wij zijn groep 1/2A en we zitten in een prachtig lokaal aan de Mente kant van de school.

We zijn nu met 23 kinderen en er komen in de loop van het jaar steeds nieuwe kinderen bij. 
Juf Ada  is er op maandag, dinsdag , woensdag en donderdag. Juf Ruby is er op vrijdagmorgen. Juf Zoë is onze stagiaire van de PABO.  Ze zit in het vierde jaar en gaat in februari haar Lio stage bij ons doen.   
De hele  week zijn we bezig met;
Godsdienstige vorming( Kind op Maandag), kringgesprekken, voorlezen, taal-en rekenactiviteiten, spel en beweging, muziek, drama, Engels (Groove me), knutselen, voorbereidend schrijven, sociale vorming (Kwink).
We leren samen te spelen en rekening te houden met elkaar zodat iedereen zich veilig voelt op school.
We leren zelfstandig te werken en onze weektaakjes te plannen. We zijn ook veel bezig met zelfredzaamheid, we leren om zoveel mogelijk zelf te doen.
Regelmatig komt er een onderwijsassistente  in de groep om ons te helpen met het begeleiden van een klein groepje kinderen of neemt even de groep over zodat de juf met een paar kinderen een spel kan doen of extra hulp kan bieden.
We werken met doelen, zodat de kinderen zich spelenderwijs kan ontwikkelen op elk gebied. 
We werken meestal met thema's. Bijvoorbeeld over de seizoenen,  de Kinderboekenweek, over prentenboeken, thema's van kleuteruniversiteit, n.a.v. de vieringen rond Kerst, Pasen, voorleesprojecten, natuurprojecten met de hele school.