Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Christelijke grondslag

We leven en werken vanuit de christelijke grondhouding. Dat is zichtbaar in onze school en de omgang met elkaar. We bieden kinderen een plek waar ze samen het leven leren, zodat ze hun weg kunnen vinden in de wereld van morgen. We leren kinderen in zichzelf te geloven, aandacht te hebben voor elkaar en respectvol te zijn. Samen maken we de school tot een vertrouwde omgeving waar kinderen de ruimte krijgen om hun unieke talenten te ontdekken en te ontplooien.