Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR/GMR

Onze medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een goed functionerende medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit ouders van leerlingen en personeelsleden. In de MR zijn ouders en team met elkaar in gesprek over het reilen en zeilen van de school. De MR heeft instemmings- en/of adviesrecht ten aanzien van beleidszaken op schoolniveau.

Uw mening telt – neem contact op met de MR

De leden van de MR stellen het op prijs dat ze op de hoogte blijven van de mening van ouders over zaken die de school aangaan. De vergaderingen zijn openbaar en worden vermeld in de nieuwsbrief. De MR is per e-mail bereikbaar: mr-oliebron@viviani.nl

Leden van de MR

Namens de ouders:

Roelof Rotmensen          voorzitter

André Pat

Sanne van Zaal

 

Namens het personeel:

Ada Bouwers

Remco Lubbers

Geke Zwart                        secretaris            

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Beleidszaken die voor meer scholen van Viviani van belang zijn, worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Onze MR en het bestuur van Viviani overleggen met de GMR. De GMR is te bereiken via gmr@viviani.nl.