Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden


Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 08.30 tot 14.30 uur* 


Woensdag (groepen 1 t/m 8):   
van 08.30 tot 12.15 uur
Vrijdagochtend (groepen 1 t/m4) van 08.30 tot 12.00 uur
* Vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij. 

Onderwijstijd goed benutten


De eerste bel gaat 5 minuten voor het begin van de les, de tweede bel gaat om 8.30 uur. De tijd hier tussen noemen we de inlooptijd.  Ouders kunnen dan eventueel nog kort iets melden aan de groepsleerkracht. Met de inlooptijd willen we het verlies van onderwijstijd zoveel mogelijk beperken.