Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod


We willen allemaal graag een fijne sfeer op school, waarbinnen iedereen zich veilig en gezien voelt. De methode Kwink ondersteunt de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. Kwink gaat uit van de kracht van de groep. Door een krachtige goed functionerende groep te vormen, waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt, ontstaat een veilig leefklimaat. Storend gedrag, zoals pesten, wordt dan voorkomen. De beheersing van sociaal-emotionele vaardigheden geeft kinderen meer zelfvertrouwen.

Onze omgangsregels

· Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal vriendjes zijn!

• Wanneer we samen spelen, gaan we samen delen!

• Heeft een vriend soms verdriet, help hem dan als je het ziet!

• Wij spelen fijn op het plein!

• Praten op een nette manier, geeft iedereen plezier!

• Pesten is niet goed, zorg dus dat je aardig doet!

 

Ondanks alle aandacht die we besteden aan omgaan met elkaar, gaat het ook wel eens mis. Daarom hebben we een pestcoördinator  op school, juf Ada Bouwers. Leerlingen en leerkrachten kunnen bij haar terecht voor een luisterend oor en goede raad. Heeft u het vermoeden dat uw kind wordt gepest, meldt het dan altijd bij de leerkracht van uw kind!