Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Software-overzicht

Wij gebruiken voor diverse vakken, naast boeken, ook software. 

Voor onderwijsdoeleinden is er een landelijk internetportaal gebouwd (Basispoort), en via dat portaal is veel software beschikbaar. Als er persoonsgegevens worden uitgewisseld vanuit Basispoort, dan gebeurt dat in toenemende mate anoniem.
Verder is er er met elke uitgever een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin nadere privacy-afspraken zijn gemaakt. Voor Microsoft en Google zijn er documenten beschikbaar met daarin de afspraken rondom privacy.
Ook zijn er tools in gebruik, waarvoor we geen persoonsgegevens uitwisselen. We noemen ze hier toch.
Tot slot: er zijn ook diverse websites, met behulp waarvan leerlingen beter kunnen leren. Principe is: er worden geen leerlinggegevens uitgewisseld.

Software / websites voor gebruik in de les

 Schoolvak

 Software

 Taal

 Snappet Taal

 Lezen

 Veilig Leren Lezen

 

 Flits

 

 Snappet begrijpend lezen

 Rekenen

 Snappet Rekenen

 

 Smart Rekenen

 Zaakvakken

 Blink Aardijkskunde

 

 Blink Geschiedenis

 

 Blink Natuur & Techniek

 Algemeen

 Mijn klas

 Engels

 Groove.me

Godsdienst

 Kind op Maandag

 3-d Printing

 Tinkercad

 Programmeren

 Scratch, Scratch Junior, LEGO Mindstorms