Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteit

De Oliebron heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan

Kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van begeleiding en kwaliteit van zorg zijn voor ons allemaal even belangrijk. Het team van onze school werkt hard en enthousiast om de kwaliteit van het onderwijs goed te houden. Dit gebeurt door individuele inzet en door samenwerking. Goed overleg is daarbij belangrijk. Elk jaar bekijkt het team wat er op de onderwijskundige planning komt en wat dan het belangrijkst is om (verder) te ontwikkelen.
 

Kwaliteitszorg

Wij zorgen er zo voor dat ons onderwijs van goede kwaliteit is en blijft. Daarom hanteren wij een systeem van kwaliteitszorg waarbij wij onder meer de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken bij ouders, leerkrachten en kinderen gebruiken. Ook de normen die de onderwijsinspectie hanteert en de eisen die Viviani stelt aan goed onderwijs in haar scholen zijn voor ons een belangrijk uitgangspunt. In een cyclisch systeem werken wij hier voortdurend aan.