Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 4

In onze groep 4 zitten 25 kinderen, die erg enthousiast zijn om te groeien door het leren van nieuwe dingen. Aan het begin van het schooljaar hebben we gepraat over waar de kinderen graag in willen groeien.  We hebben geleerd dat we hierdoor veel moeten oefenen, maar met een goede inzet gaat dit zeker lukken. Om samen een fijne groep te zijn, zullen we ook moeten oefenen om goed naar elkaar te luisteren en aardig voor elkaar te zijn.

Op donderdag is juf Birthe in de groep, en op maandag, dinsdag, woensdag- en vrijdagmorgen is juf Geke in groep 4.

We werken met rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen in boeken en werkschriften. De IPad wordt als hulpmiddel  op allerlei manieren ingezet bijv. tijdens het oefenen van spelling en rekenen. Tijdens het technisch lezen werken we dit schooljaar voor het eerst volledig digitaal d.m.v. de IPad. De kinderen zijn hierover erg enthousiast!

In groep 4 staan er verschillende leuke uitstapjes en activiteiten gepland:

  • knuffellezen tijdens dierendag
  • meeleeftheater Ithaka met een voorstelling n.a.v. de Kinderboekenweek
  • een geheimzinnig ladenkastje in de klas.....?????
  • tentoonstelling en workshop in "De Fabriek" te Emmen
  • erfgoedkwartet met prachtige verhalen over de geschiedenis van Schoonebeek
  • bezoek zandstrooiboerderij en Nammuseum
  • schoolreis

Genoeg leuke dingen dus om er samen een gezellig, maar zeker ook een heel leerzaam schooljaar van te maken!