Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 4

In onze groep 4 zitten 20 kinderen, die erg enthousiast zijn om te groeien door het leren van nieuwe dingen. Aan het begin van het schooljaar hebben we samen gepraat over wat we al goed kunnen en waar we nog graag in willen groeien.  We hebben geleerd dat we hiervoor veel moeten oefenen, maar met een goede inzet gaat dit zeker lukken. Om samen een fijne groep te zijn, zullen we ook moeten oefenen om goed naar elkaar te luisteren en aardig voor elkaar te zijn.

Op dinsdag is juf Gre in de groep, en op maandag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen is juf Geke in groep 4.

We werken met rekenen, taal en spelling in boeken en werkschriften. Tijdens het technisch lezen en begrijpend lezen werken we volledig digitaal d.m.v. de IPad.  In de loop van groep 4 gaan we de IPad ook steeds meer gebruiken als hulpmiddel bij rekenen, taal en spelling. De kinderen zijn hierover erg enthousiast!

In groep 4 staan er verschillende leuke uitstapjes en activiteiten gepland:

  • knuffellezen tijdens dierendag
  • meeleeftheater Ithaka met een voorstelling n.a.v. de Kinderboekenweek
  • een geheimzinnig ladenkastje in de klas.....?????
  • klassenshow
  • erfgoedkwartet met prachtige verhalen over de geschiedenis van Schoonebeek
  • tentoonstelling en workshop "De Fabriek" in Emmen
  • bezoek zandstrooiboerderij en Nammuseum
  • schoolreis
    Genoeg leuke dingen dus om er samen een gezellig, maar zeker ook een heel leerzaam schooljaar van te maken!