Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 4

In onze groep 4 zitten 24 kinderen, die erg enthousiast zijn om te groeien door het leren van nieuwe dingen. Aan het begin van het schooljaar hebben we samen gepraat over wat we al goed kunnen en waar we nog graag in willen groeien.  We hebben geleerd dat we hierdoor veel moeten oefenen, maar met een goede inzet gaat dit zeker lukken. Om samen een fijne groep te zijn, zullen we ook moeten oefenen om goed naar elkaar te luisteren en aardig voor elkaar te zijn.

Op dinsdag is meester Henk in de groep, en op maandag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen is juf Geke in groep 4.

We werken met rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen in boeken en werkschriften. De IPad wordt als hulpmiddel  op allerlei manieren ingezet bijv. tijdens het oefenen van spelling en rekenen. Tijdens het technisch lezen werken we volledig digitaal d.m.v. de IPad. De kinderen zijn hierover erg enthousiast!

In groep 4 staan er verschillende leuke uitstapjes en activiteiten gepland:

  • knuffellezen tijdens dierendag
  • meeleeftheater Ithaka met een voorstelling n.a.v. de Kinderboekenweek
  • een geheimzinnig ladenkastje in de klas.....?????
  • klassenshow
  • erfgoedkwartet met prachtige verhalen over de geschiedenis van Schoonebeek
  • tentoonstelling en workshop "De Fabriek" in Emmen
  • bezoek zandstrooiboerderij en Nammuseum
  • schoolreis
    Genoeg leuke dingen dus om er samen een gezellig, maar zeker ook een heel leerzaam schooljaar van te maken!