Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 5

 
Onze groep heeft 25 kinderen. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag staat juf Birthe voor de groep en op vrijdag juf Niesje. Op de woensdag krijgen we gym van meester Remco. 

In groep 5 vinden we het belangrijk dat iedereen met een fijn gevoel naar school gaat. 

De overgang van groep 4 naar 5 is best spannend, want er zijn best veel dingen anders. We spelen nu op het grote voorplein met groep 6, 7 en 8. De pannakooi is hier favoriet! Ook hebben we nieuwe vakken zoals verkeer, aardrijkskunde en geschiedenis. We gaan op vrijdagmiddag nu naar school. Dit vinden we erg leuk, want het laatste uur hebben we crea samen met de andere bovenbouwgroepen. We zijn dan allemaal creatief bezig met bijvoorbeeld hout, papier, textiel, verf en i-Pads.

De eerste schooldag kregen we allemaal onze eigen nieuwe i-pad, waar we heel veel mee gaan leren. We maken taal en spelling nu grotendeels op de i-Pad. Ook oefenen we technisch lezen, woordenschat en automatiseren met behulp van de i-Pad.