Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderbijdrage


De school krijgt van het Ministerie van Onderwijs jaarlijks een bedrag voor het geven van onderwijs. Dat is geld is bestemd voor methoden, huisvesting, salarissen enzovoort.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt om jaarlijks terugkomende (niet gesubsidieerde) activiteiten op school te bekostigen. Het gaat hierbij onder meer om Sinterklaas, Kerst, schoolreis en het schoolkamp. De bijdrage komt volledig ten goede van de kinderen.

De hoogte van de vrijwillige bijdrage is op de Oliebron:

€ 50,00 voor het eerste kind

€ 47,50 voor het tweede kind

€ 45,00 voor het derde en volgende kind(eren)

 

We proberen deze bijdrage zo laag mogelijk te houden. Dat doen we onder andere door het inzamelen van oud papier.

We vragen ouders een doorlopende machtiging in te vullen voor de betaling. De bijdrage wordt dan jaarlijks in vier keer afgeschreven. Dit gebeurt in oktober, januari, april en juni. Zo kan het niet aan uw aandacht ontsnappen en scheelt het de penningmeester veel werk.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar het is natuurlijk zeer wenselijk dat u betaalt. Ook als u niet betaalt, mag uw kind meedoen aan de activiteiten.