Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

1.2 Ons schoolteam

Het team van onze school

werkt hard en enthousiast om de kwaliteit van het onderwijs goed te houden. Dit gebeurt door individuele inzet en door effectief samen te werken. Goed overleg in de verschillende bouwen en het team is daarbij belangrijk.
Elk jaar bekijkt het team wat er op de onderwijskundige planning komt en wat dan prioriteit heeft  om (verder) te ontwikkelen. We kijken daarbij ook naar de resultaten van ons onderwijs en andere data, zoals door ouders ingevulde enquêtes.

Onderwijs is voortdurend in beweging en er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor verbetertrajecten en ontwikkelingspunten. Nascholing van teamleden hoort daar ook bij. Teamleden bezoeken regelmatig studiedagen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Er zijn ook teamleden die zich specialiseren op bepaalde vakgebieden, zoals lezen, rekenen en begaafdheid.

Media
  • Onderwijsrood