Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

1.5 Veiligheid op school

Veilig naar school, veilig op school


Veiligheid op school

Op De Oliebron hanteren wij afspraken die in de basis gaan over:
Goed omgaan met elkaar
Zorg voor rust en veiligheid
Goed omgaan met materialen
Onze afspraken maken wij in overleg met de kinderen, zodat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de leerkracht ligt, maar ook bij de leerlingen. 

Voor schooltijd en na schooltijd kunnen de kinderen veilig oversteken door middel van klaar-overs aan de Europaweg. 

Veiligheid

Binnen Viviani zijn afspraken gemaakt over veiligheid op school. Zo zijn er voldoende BHV-ers (bedrijfshulpverleners), een brand- en calamiteitenplan en een bovenschools veiligheidscoördinator.
Het brand- en calamiteitenplan en informatie over schoolverzekeringen staan op onze website.

We hebben een internetprotocol om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de kinderen in een veilige omgeving werken. Het protocol staat op onze website.
Om een veilige verkeerssituatie voor de kinderen te creëren, geldt er vóór de school een parkeerverbod. Ouders kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen.
Media
  • gezondheid