Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

6.2 Sport

Sport 

Naast de gebruikelijke lessen bewegingsonderwijs neemt de school deel aan een aantal buiten school georganiseerde sportactiviteiten, zoals voetbal, handbal en volleybal. Daarnaast worden er sportactiviteiten georganiseerd door de bredeschool-organisatie. Vanaf groep 4 worden de lessen bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht. 

We vinden het belangrijk dat kinderen het zwemmen goed onderhouden. Daarom zwemmen de leerlingen van groep 4, 5 en 6 één keer per twee weken een half uur in zwembad de Slagen onder leiding van een gekwalificeerde zwemdocent. 

 

 

Media
  • gym