Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

2.3 De basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap

Basisvaardigheden

Taal en lezen
In groep 3 werken we met de vernieuwde methode van ‘Veilig leren lezen’ (kim-versie), waardoor we de mogelijkheid hebben de kinderen op hun eigen niveau aan te spreken. Na veilig Leren Lezen gebruiken we vanaf groep 4 de methode Taal op Maat en Spelling op Maat.  Aanvankelijk heeft het technisch goed leren lezen de grootste prioriteit.

Langzamerhand komt in de hogere groepen vanaf eind groep 4 de nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend en studerend lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Verder wordt het lezen gestimuleerd door vrij lezen, maatjes lezen en de methode Flits. Om het lezen verder te promoten hebben we geregeld contact met de Bibliotheek en organiseren we veel leesbevordende activiteiten. 

In de groepen 3 en 4 staat het leren van de basisvaardigheden lezen, rekenen, spellen en schrijven centraal. Als de basis in groep 3 en 4 goed wordt gelegd hebben de kinderen daar veel baat bij in de andere leerjaren. Wij werken volgens het EDI-model. Hierdoor kunnen we flexibel omgaan met de leerstof en goed inspelen op verschillen tussen kinderen. Kinderen krijgen de aandacht die ze nodig hebben of kunnen juist sneller verder zonder geremd te worden door het klassikale proces. 

 

Rekenen
Onze school gebruikt de methode ‘Wereld in getallen 5’ vanaf groep 3. Vanaf groep 5 wordt de lesstof digitaal verwerkt via Snappet. Het is een rekenmethode die de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactiek combineert. De methode is gebouwd op acht pijlers, waaronder een sterke opbouw van leerlijnen en verfijnde differentiatie. We kunnen hierdoor tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van elk kind. Tijdens de lessen is er extra aandacht voor het automatiseren. 


Op de Oliebron hebben we een leescoórdinator en rekencoórdinator. 

 

Burgerschap

Basisvaardigheden burgerschap zijn sociale en maatschappelijke vaardigheden die leerlingen nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het gaat om het verwerven van kennis en vaardigheden en het toepassen van die kennis en vaardigheden in het leven van alledag. We behandelen thema's die passend zijn bij de actualtieit en bij de populatie leerlingen op onze school. 

Media
  • Book-groen