Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

2.2 Onderwijs aan het jonge kind

Kleutergroepen

In de kleutergroepen richten we ons vooral op het samen spelen en leren. Er valt zeker ook voor de allerjongsten al heel wat meer te leren. Leren gebeurt vooral door spelen. Kinderen worden spelenderwijs gevoelig gemaakt voor letters en woorden en getalbegrip. Doordat ze samen verhalen lezen, praten over letters en woorden, wordt de taalgevoeligheid bevorderd en de woordenschat vergroot. Dit gebeurt door veel visueel materiaal te gebruiken. We volgen de ontwikkeling van kinderen door ze te observeren en dit systematisch te doen, zodat we weten wat een kind kan/beheerst en waar we hulp en begeleiding moeten bieden. We gebruiken hiervoor de leerlijnen. Werken met leerlijnen brengt de ontwikkeling in kaart van leerlingen via leerdoelen. Dit maakt het makkelijker om op basis van leerroutes ons onderwijs te plannen en aan te sluiten op de verschillen tussen leerlingen. 

Media
  • kleuterhanden