Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

1.4 Wat is: de Oliebron?

De Oliebron is...


De Oliebron is een christelijke basisschool in Schoonebeek voor vernieuwend en passend onderwijs en een plusklas voor meer- en hoogbegaafden. We baseren onze keuzes op christelijke grondslag, op ontwikkelingen in de maatschappij en nieuwe inzichten over onderwijs. We gaan respectvol met elkaar om en werken aan saamhorigheid.

Op onze school werken we tijdens instructielessen met een vast model. We bekijken per lesdoel wat kinderen nodig hebben en komen hieraan tegemoet. Daarnaast zijn er vaste afspraken voor het zelfstandig werken. Hierdoor ontstaat tijd en ruimte voor individuele hulp aan kinderen die dit nodig hebben, geven we gehoor aan de zorgplicht en kunnen we ‘zorg op maat’ concreet invullen. De begrippen: vrijheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken zijn belangrijk in ons onderwijs. De Oliebron biedt vernieuwend onderwijs, onderwijs om trots op te zijn.

Kinderen leven in een drukke en ingewikkelde maatschappij. Dat levert veel vragen en ook onduidelijkheid voor ze op. Om in zo’n wereld goed te kunnen functioneren, hebben kinderen gereedschap nodig. Wij denken als school dan aan het goed kunnen lezen, schrijven en rekenen, maar ook aan weten hoe de wereld in elkaar zit bij vakken als geschiedenis en aardrijkskunde. Kinderen moeten op de basisschool al flink veel leren en zich eigen maken, maar dat is slechts een deel van alles wat je nodig hebt om goed te kunnen leven. Daarnaast kiezen we er ook voor om tegemoet te komen aan andere talenten van kinderen, bijvoorbeeld op creatief en muzikaal vlak. 

Kunnen samenwerken, rekening houden met anderen, zelfstandig kunnen werken, voor je mening uit durven komen, het woord voeren. Ook dit zijn hele belangrijke zaken in het onderwijs en de opvoeding. We besteden daar veel aandacht aan, want kinderen moeten zich als persoon kunnen ontwikkelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want elk kind is verschillend. Vooral daar waar het gaat om gevoelens en beleving. 

Geschiedenis en naam

In 2004 is de naam de Oliebron bedacht voor onze school. De betekenis is tweeledig: ‘Bron’ is een verwijzing naar de Bijbel die ons normen en waarden aanreikt voor ons denken en handelen en onze plek in de maatschappij:
We leven en werken vanuit ons geloof in God
We laten ons inspireren door de Bijbel
In de dagelijkse lessen godsdienstige vorming zijn Bijbelverhalen belangrijk
De verhalen helpen kinderen met respect naar zichzelf, naar anderen, naar God en de wereld te kijken
Het komt terug in de sfeer en de dagelijkse omgang met elkaar
We gaan uit van het unieke van ieder kind en richten ons onderwijs zo in dat dat ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen naar eigen aard, mogelijkheden en beperkingen
We creëren een schoolklimaat waarin een ieder zich veilig voelt en aanvaard weet.

Olie verwijst naar de grote rol die het speelt en heeft gespeeld heeft in de ontwikkeling van het dorp Schoonebeek. Olie is een brandstof, waarmee je een motor kunt laten draaien. Je komt ermee vooruit. De kennis die de kinderen opdoen op school vormt voor hen de brandstof om vooruit te komen in de samenleving. De Oliebron is de bron waaruit onze leerlingen hun kennis halen.
Media
  • focus