Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd.

Viviani is onderdeel van het samenwerkingsverband voor de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn. Het samenwerkingsverband bestaat uit tien besturen die samenwerken om alle leerlingen het beste onderwijs te bieden. Ook het speciaal onderwijs is onderdeel van dit samenwerkingsverband.

Om een goede aanvulling te geven aan passend onderwijs heeft Viviani een expertiseteam. Medewerkers van dit team kunnen leerkrachten begeleiden bij ondersteuningsvragen. De Vivianischolen werken handelingsgericht en planmatig. Ze hebben al geruime tijd ervaring met passend onderwijs. Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften draaien mee in de reguliere groepen. 

Passend Onderwijs gaat uit van goed onderwijs voor ieder kind, het liefst zo thuisnabij mogelijk, dus in de sociale omgeving van het kind. Er wordt vooral gekeken naar wat een kind kan en welke ondersteuning het nodig heeft. Dat geeft aan dat er tot nu toe al veel kinderen met diverse onderwijsbehoeften goed worden ondersteund op onze scholen.

 
Als de ondersteuningsbehoefte van een kind groter is dan de Viviani-scholen kunnen bieden, wordt er voor passende ondersteuning een plek gezocht binnen speciaal basisonderwijs.

Meer informatie over Passend Onderwijs en de werkprocedures is te vinden op https://www.viviani.nl/Onderwijs/Passend-onderwijs


Media
  • puzzel-klein.png