Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling 2018-2019

In het schooljaar 2018-2019 hebben we jaarplannen voor de volgende onderdelen:

·         Didactisch handelen: instructie en afstemming

·         Zicht op ontwikkeling

·         Implementatie berdeneerd aanbod groep 1-2

·         Meerbegaafdheid

·         ICT

·         Kwaliteitszorg

·         Veiligheid

 

De doelen van de jaarplannen ziet uhier